Program "Wspieraj Seniora"


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób powyżej 70. roku życia utworzono Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla seniorów powyżej 70. roku życia uruchomiono specjalną darmową infolinię. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają także młodsi seniorzy.

 

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.

  2. Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.

  3. Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

  4. Wolontariusz/ pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.

Osoby, które chcą pomóc seniorom, mogą zgłaszać się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów za pośrednictwem strony http://www.wspierajseniora.pl

Jak to zrobić?

  1. Wejdź na stronę http://www.wspierajseniora.pl

  2. Zgłoś chęć pomocy przez ankietę lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.

  3. OPS w Twoim mieście skontaktuje Ciebie i seniora w Twojej okolicy, który potrzebuje pomocy.