WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI                                                               

WYCHOWAWCZYCH

DLA RODZICÓW

 

 

Zachęcamy rodziców do wzięcia udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych , realizowanych przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jest to cykl 4 trzygodzinnych BEZPŁATNYCH spotkań, które będą się odbywać w środy.

Termin realizacji: 01.09, 08.09, 15.09, 29.09.2021r. w godz. 15.30 – 18.30

 

O czym będziemy rozmawiać na zajęciach:

  1. więź i relacja w życiu dzieci i dorosłych

  2. rola uczuć w życiu człowieka

  3. sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i wychowawczymi

 

Telefoniczne zapisy na warsztaty oraz dodatkowe informacje u asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach pod nr. tel. 74-85-85-222