Marcinowice, dnia 08.01.2022 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. TUWIMA 22/1 58-124 MARCINOWICE

 

nazwa stanowiska pracy

Pracownik socjalny

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny

została wybrana Pani Adriana Duszyńska zam. Mysłaków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana Pani Adriana Duszyńska. Oferta złożona przez Panią Adrianę Duszyńska spełniła wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysokim poziomem merytorycznym w zakresie znajomości zagadnień realizowanych na stanowisku
objętym naborem. Aplikantka zaprezentowała się jako osoba odpowiedzialna,
obowiązkowa, komunikatywna.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Lipka