Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

 

 

 

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie
art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Tuwima 22/1, tel. 74/8585222– w terminie do 8 listopada 2022r.

 

Ogłoszenie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (PDF, 195kB)

Program Edycja 2023