PROGRAM „DOBRY START”

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia przyznawanego co roku dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE – świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE – aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Wnioski o wypłatę można będzie składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski należy złożyć do dnia 30 listopada 2020r.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK – Wnioski od 1 sierpnia 2020r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice (tel. 74 85 85 222, 856 94 31).

 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA – złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach skutkują wypłatą świadczenia w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.

 

UWAGA – 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (zerówka) w szkole lub w przedszkolu. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Podczas jednej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach można złożyć wnioski o świadczenie „Dobry start”, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie 500+.