Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne

o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z rodzin uboższych.

Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.


Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

  • zamieszkują na terenie gminy Marcinowice,
  • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł /netto.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- nowy okres świadczeniowy 2015/2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje, że od 1 sierpnia 2015r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016.

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 lub na stronie internetowej www.opsmarcinowice.pl w zakładce druki do pobrania.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 sierpnia 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE - nowy okres zasiłkowy 2015/2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje, że od 1 września 2015r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 lub na stronie internetowej www.opsmarcinowice.pl w zakładce druki do pobrania.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015r.

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO,REHABILITACYJNEGO

I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

 

JAWORZYNA ŚLĄSKA:

1. Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Potrzebujących „INTEGRACJA"

ul. Słowackiego 2/1

58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 608049167

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych udostępniana jest

przede wszystkim dla mieszkańców miasta i gminy Jaworzyna Śląska.

 

Sprzęt w dyspozycji wypożyczalni: wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, kule ortopedyczne, pasy

ortopedyczne, krzesła toaletowe i łóżka rehabilitacyjne.

 

 

Warsztaty dla mam. Zapisz się już dziś!

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza mamy z najmłodszymi dziećmi (do 1 roku życia) na zajęcia warsztatowe pn. „Być mamą”. W tym pierwszym roku rozstanie mamy z dzieckiem jest bardzo trudne dla obu stron, dlatego mamy w warsztatach uczestniczą razem ze swoimi pociechami. Pojawienie się dziecka to wielkie szczęście i radość, ale także ogromna zmiana w życiu kobiety i całej jej rodziny, to także bardzo dużo pytań i wątpliwości.

Tematy poruszane podczas spotkań:

  • rozwój i potrzeby dziecka od jego urodzenia do 3. roku życia,
  • wychowywanie dziecka: stawianie granic, radzenie sobie z emocjami, zachęcanie dziecka do samodzielności, pochwały, kary a konsekwencje,
  • rodzic w relacji z dzieckiem: obserwowanie zachowań dziecka, wysyłanych przez nie sygnałów  i lepsze ich zrozumienie,
  • nawiązanie kontaktu z innymi mamami i wymiana z nimi doświadczeń.

Udział w warsztatach daje możliwość zyskania większego spokoju i świadomości własnych kompetencji w kontakcie z dzieckiem. W trakcie zajęć wykorzystywana jest metoda videotreningu! Spotkania prowadzić będzie psychoterapeuta, posiadający doświadczenie w pracy z rodzicami i ich dziećmi. Udział w warsztacie jest bezpłatny. (Czas trwania: 8 spotkań po 2 godz.; Planowany termin rozpoczęcia: 27 kwietnia 2015).

Jeśli jesteś zainteresowana udziałem w warsztatach wypełnij Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie PCPR) i dostarcz go do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osobiście lub drogą mailową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Parter, pokój nr 12
Szczegółowych informacji udziela Beata Oleksy – tel. 607308673
www.pcpr.swidnica.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje, że jednym z podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jest Stowarzyszenie „INTRO”, które na terenie Gminy Marcinowice prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne i informacje prawne.

Harmonogram dyżurów prawnika i psychologa znajduje się na stronie GOPS Marcinowice

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 r.

 

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

W dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. 

 

Bezpłatne spotkania ze specjalistami

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach informuje, że w ramach działalności Stowarzyszenia INTRO, w Gminie Marcinowice osoby będące pokrzywdzone przestępstwem, członkowie ich rodzin mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy:

- prawnej

- psychologicznej

- finansowej

W ramach pomocy finansowej wsparcie mogą otrzymać osoby, które doświadczają skutków różnorakich przestępstw z celowych funduszy: medycznego, edukacyjnego, czynszowego, żywnościowego, transportowego, odzieżowo-chemicznego.

 

Ogłoszenie o naborze

NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)