Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Rodzaj zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie.

Oczekiwania:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

 3. samodzielność,

 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej,

 6. dobry stan zdrowia.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach domowych (np. zakupy, sprzątanie)

 2. dbanie o zdrowie i higienę osobistą podopiecznego,

 3. zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,

 4. kontakt z różnego rodzaju instytucjami celem rozwiązania pojawiających się życiowym problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice, nr tel. 74/8585222

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające

 grafika przedstawiająca rodzinę

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności może skorzystać ze wsparcia rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

– opiece i wychowaniu dziecka,

– prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt/Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą Wójt/Burmistrz  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74 85 85 222

Zapraszamy osoby chętne do współpracy!

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Oświadczenie kandydatka/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

 

 

logo wojewódzkiego programu NESTOR

 

Wojewódzki Program Nestor

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej realizował będzie w roku 2021 Wojewódzki Program Nestor, który skierowany jest do Seniorów. W ramach programu będą podejmowane działania aktywizujące Seniorów prowadzone we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach –Zdroju realizować będzie zajęcia z rękodzieła papierniczego oraz polskich banknotów.

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu prowadzić będzie spotkania przybliżające wiedzę o sztuce teatralnej w odwołaniu do sztuki kulinarnej.

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze realizować będzie warsztaty z tematyki przybliżania wnukom muzyki.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy zorganizuje warsztaty teatralne połączone ze zwiedzaniem budynku teatru oraz spotkania z pracownikami sceny.

Teatr Polski we Wrocławiu prowadził będzie warsztaty teatralne i choreograficzne.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 większość działań planowanych jest w okresie czerwiec-wrzesień 2021 roku.

Seniorów zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach nr tel. 74 85 85 222

 

 

 

Cyberbezpieczeństwo – bezpieczny senior w sieci

 

Niezależnie od tego, ile masz lat i jak pewnie poruszasz się w cyfrowym świecie, kilka poniższych zasad pomoże Ci zachować bezpieczeństwo Twoich danych i Twoich pieniędzy.

 1. Zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Sąsiad, listonosz czy policjant nigdy nie powinien Cię pytać o Twoje dane do logowania, np. do banku albo na Twoją pocztę mailową. Jeżeli ktoś Cię będzie o te dane pytał, nigdy mu ich nie podawaj.
 2. Wybieraj silne hasła i stosuj różne hasła do różnych serwisów. Nigdy i nikomu nie podawaj swoich haseł. Jeśli masz problem z zapamiętaniem hasła, zapisz je na kartce albo w zeszycie i schowaj w tylko sobie znanym miejscu.
 3. Uważaj na linki w wiadomościach, które otrzymujesz na swoją skrzynkę mailową. Jeśli nie masz pewności, skąd pochodzi link, nie klikaj w niego, bo możesz zainstalować sobie szkodliwe oprogramowanie. Nie odpowiadaj na maile lub telefony z prośbą o aktualizację danych do logowania, np. do banku albo do innych kont. Taki mail lub telefon traktuj tylko jako informację. Jeśli musisz zmienić swoje dane, zaloguj się na znany sobie adres i tam je zaktualizuj.
 4. Chroń swoje dane. Sprawdzaj, komu podajesz numer telefonu, adres, numer i serię dowodu, PESEL (np. gdy przez internet robisz zakupy albo załatwiasz sprawę urzędową). Jeśli masz stare rachunki, faktury, wyciągi z konta lub inne dokumenty, na których są Twoje dane, najlepiej zniszcz je w niszczarce do papieru albo podrzyj na drobne kawałeczki.
 5. Chroń PIN do swojej karty płatniczej. Karta to fajna sprawa, usprawnia płacenie w sklepach i pozwala ograniczyć kontakt z banknotami i monetami, które przechodzą przez wiele rąk. Jednak bez PIN-u jest tylko bezużytecznym kawałkiem plastiku. Dlatego nigdy nie zapisuj PIN-u bezpośrednio na karcie ani nie wkładaj karteczki z zapisanym PIN-em w to samo miejsce, gdzie przechowujesz kartę. Zawsze możesz utworzyć własny PIN. Cyfry i ich układ, który sam wymyślisz, będzie Ci łatwiej zapamiętać.

Ważne!

Gdy podajesz gdzieś swoje dane, nie spiesz się. Wszystko dokładnie sprawdź.

Jeśli nie jesteś pewny, czy możesz bezpiecznie podać komuś swoje dane albo kliknąć w jakiś link, możesz się poradzić i poprosić o pomoc:

 1. zaufanego członka rodziny lub inną bliską osobę,

 2. swojego opiekuna w banku lub innej instytucji,

 3. konsultanta na naszej infolinii.

 

 

logu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

 

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów ZUS w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. W ramach kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ZUS upowszechnia wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku, tak aby klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych i dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa.


 

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny

Oznacza to, że za darmo możesz:

 1. otworzyć i prowadzić konto w banku,

 2. otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),

 3. wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w Polsce),

 4. 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),

 5. 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy

Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:

 1. otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,

 2. wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),

 3. płacić kartą,

 4. wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,

 5. realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).

 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

 

 

 

 

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

 

Myślisz, by zostać rodziną zastępczą? Zastanawiasz się czy to dla Ciebie? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu Akademia Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje bezpłatne szkolenie, dzięki któremu lepiej zrozumiesz rolę rodzica zastępczego oraz być może zechcesz podjąć się tej wyjątkowej funkcji.

 

Szkolenie pod nazwą ,,Rodzicielstwo zastępcze – blaski i cienie” prowadzić będzie dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener i superwizor treningów i warsztatów psychologicznych Maria Haracz – Dąbrowska. Ze względów bezpieczeństwa odbędzie się ono online - na platformie ZOOM - w dniach 1 i 8 kwietnia w godzinach od 14.00 do 19.00. - Dzięki szkoleniu każdy z kandydatów będzie mógł nauczyć się lepiej rozumieć rolę rodzica zastępczego. To też niejako zaproszenie do pojęcia tej niezwykłej roli – zachęca Maria Haracz – Dąbrowska.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu świdnickiego a udział w nim jest całkiem bezpłatny. By jednak się zgłosić konieczne jest wypełnienie ankiety.

Poniżej załączamy link, po wejściu wyświetli się jej treść. Odpowiedzi, po kliknięciu przycisku „wyślij” zostaną automatycznie przesłane do koordynatora projektu, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej.

 

https://docs.google.com/forms/d/1L83H4Ey_nqP795zsVVLm_eHs9h9GsyGhCr1S2ByE_J8/viewform?fbclid=IwAR0d1Lx5hN54-rh6FvwoK23p53ckr6JX5DgXPDeX-gxdRy5JPKm4cAixbaA&edit_requested=true

 

 

Plakat promujący wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawnością dziecka.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Fundacja „Promyk Słońca” uruchomiła we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny, które oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka – zarówno w okresie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka:

 1. stałą opiekę doradcy – terapeuty rodziny
 2. opiekę psychologiczną/psychoterapię
 3. konsultacje lekarskie
 4. konsultacje z położną / fizjoterapeutą
 5. doradztwo społeczno-prawne
 6. opiekę wytchnieniową
 7. grupy wsparcia

 

Fundacja w razie potrzeby koordynuje wsparcie dla dziecka i rodziny we współpracy z dolnośląskimi szpitalami, wiodącym ośrodkiem programu „Za życiem”, poradniami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi, hospicjami.

Szczegółowe informacje https://www.promykslonca.pl/dcwr/

 

Do pobrania:

Ulotka promująca pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka (pdf 1275 KB)

 

 

 

plakat promujący badania przesiewowe raka jelita grubego

 

 

 

 

PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU PORAMOWEGO

 

Gmina Marcinowice podpisała deklarację współpracy w ramach koalicji samorządowej na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Marcinowice wezmą udział w badaniach przesiewowych w zakresie raka jelita grubego. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszane są osoby:

 

 1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 2. osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
 3. osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną. 

 

Jeżeli należysz do grupy objętej programem i jesteś mieszkańcem Gminy Marcinowice zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach. Otrzymasz ankietę do wypełnienia i zestaw testowy do samodzielnego pobrania próbki pod katem wykrycia krwi utajonej.

 

Testy można odbierać osobiście, po wcześniejszym uzupełnieniu ankiety w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach w godzinach urzędowania tj.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek od godz. 7:00 do 15:00

Wtorek od godz. 7:00 do 17:00

Piątek od godz. 7:00 do 13:00

W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod numer 74/85 85 222.

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

MITOS

Informujemy, że we współpracy ze Świdnickim Bankiem Żywności i Spółdzielnią Mitos rozpoczyna się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych na podstawie złożonych oświadczeń i skierowań. Osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcamy do kontaktu z tut. Ośrodkiem.

Do pomocy uprawnia dochód:

 

  1. 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  2. 1 161,60 w przypadku osoby w rodzinie

 

 

 

 

 

Kiedy składać wniosek 500 plus w  2021

Wniosek o przyznanie 500 plus można składać w 2021 roku:

 1. od 1 lutego – w przypadku ubiegania się o świadczenie drogą elektroniczną,

 2. od 1 kwietnia – w przypadku wniosków wypełnianych w formie papierowej.

 

Na ich podstawie świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Świeżo upieczeni rodzice mają na złożenie wniosku 500 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.


Wniosek 500 plus – termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz wypłaty pieniędzy zależy od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus:

 

 1. wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 – wypłata do 30 czerwca 2021,
 2. wniosek złożony w maju 2021 – wypłata do 31 lipca 2021,
 3. wniosek złożony w czerwcu 2021 – wypłata do 31 sierpnia 2021,
 4. wniosek złożony w lipcu 2021 – wypłata do 30 września 2021,
 5. wniosek złożony w sierpniu 2021 – wypłata do 31 października 2021.

 

Wniosek 500 plus online lub drogą elektroniczną

Aby otrzymać świadczenie, musisz prawidłowo wypełnić wniosek 500 plus (jedynie złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku uprawnia do otrzymania świadczenia).

Wnioski 500 plus można składać:

 1. przez internet – poprzez ministerialny Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia (trzeba założyć konto); Platformę Usług Elektronicznych ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) albo za pomocą bankowości elektronicznej;
 2. drogą papierową – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Nowoczesnej informuje, że w ramach projektu pn. „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych" realizowanego w ramach zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowane zostały filmy edukacyjno-instruktażowe, które w przyjazny oraz intuicyjny sposób pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych. Nasze filmy udostępnione zostały na kanale YouTube.com Fundacji Edukacji Nowoczesnej:

www.youtube.com/playlist?list=PLPdfWQW5vaTHS8xVoXjEydmUakZ-Yvwl5

Tym co je wyróżnia, to audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Z naszych filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

 

 1. gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;

 2. podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;

 3. pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta

 4. recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;

 5. euslugi.policja.pl – jak  korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;

 6. dane.gov.pl - jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;

 7. biblioteki cyfrowe - jak korzystać z platform umożliwiających dostęp do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

 

Gorąco zachęcamy do oglądania.

 

 

 

 

,,WSPARCIE DLA SENIORÓW”

informujemy, iż Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiat Świdnicki jako członek Koalicji na Recz Zdrowego Starzenia się podjął się realizacji projektu wsparcia seniorów finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 

 1. Telefon wsparcia „Senior dla Seniora”

To nic innego jak koleżeńskie wsparcie, które kierowane do seniorów, które pomaga w codziennym zmaganiu się z samotnością i przygnębieniem. Po drugiej stronie słuchawki będzie czekał inna osoba np. senior, który rozmową postara się polepszyć nastrój, zmniejszając tym samym poczucie samotności.

Numer telefonu dla seniorów ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 666-217-169.

Numer telefonu dla seniorów z miasta Świdnica: 666-217-176.

Numer telefonu dla seniorów obsługiwany przez przedstawiciela Powiatu Świdnickiego z powiatu/gminy: 666-217-024.

Kontakt: od poniedziałku do soboty w godzinach od 16:00 do 18:00.

 

 1. Zajęcia edukacyjno-ruchowe dostępne w internecie to wykłady oraz zajęcia ruchowe poszerzające wiedzę i fizyczną sprawność seniora.

 1. Wykłady tematyczne odbywają się online w każdą sobotę o godz. 11:00, na platformie Google Meet z możliwością ich odtwarzania w dowolnym czasie. Link do zajęć będzie dostępny po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału pod nr telefonu: 505-718-322.

 2. Zajęcia ruchowe odbywają się za pośrednictwem Facebooka. Chęć udziału należy zgłaszać do prowadzących:

kinezjologia – Arleta Mańka – zajęcia we wtorki w godz. 13:00-14:00. Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/542503893117819 .

joga – Małgorzata Bryjka – zajęcia w środy w godz. 18:30-19:30. Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/217511052651155 .

 

 1. Wsparcie psychologiczne to pomoc udzielana przez:

 1. Panią Sławomirę w soboty w godz. 18:00-21:00 – nr telefonu: 781-042-844

 2. oraz Panią Joannę w piątki w godz. 17:00-20:00 – nr telefonu: 666-217-166.

 

 

 

Plakat informujący o niebieskiej karcie dla osób dotkniętych przemocą

 

 

Ośrodek Pomocy Kryzysowej pomaga zdalnie!

 

Masz problem, potrzebujesz porozmawiać? Może potrzebny Ci radca prawny?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oferuje pomoc. W czasie pandemii odbywa się ona zdalnie. Zainteresowane osoby mogą dzwonić pod numer telefonu 74 856 58 15 i umówić się na rozmowę z interesującym nas specjalistą. Specjalista oddzwoni w takcie swojego dyżuru. Przypomnijmy, że w poniedziałki dyżuruje radca prawny, we wtorek, środę i piątek - psycholog, natomiast w czwartek dyżuruje pedagog. Istnieje też możliwość kontaktu z wybranym specjalistą za pomocą formularza zgłoszeniowego ze strony http://www.media.zaufania.pl wówczas opisany problem trafi bezpośrednio do wybranego eksperta.

 

Zachęcamy do kontaktu!

 

 

Program "Wspieraj Seniora"


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób powyżej 70. roku życia utworzono Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla seniorów powyżej 70. roku życia uruchomiono specjalną darmową infolinię. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają także młodsi seniorzy.

 

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 1. Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.

 2. Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.

 3. Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

 4. Wolontariusz/ pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.

Osoby, które chcą pomóc seniorom, mogą zgłaszać się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów za pośrednictwem strony http://www.wspierajseniora.pl

Jak to zrobić?

 1. Wejdź na stronę http://www.wspierajseniora.pl

 2. Zgłoś chęć pomocy przez ankietę lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.

 3. OPS w Twoim mieście skontaktuje Ciebie i seniora w Twojej okolicy, który potrzebuje pomocy.

 

 

 

 

Zachęcamy do lektury

 

 

ZUS dla Seniora.pdf

 

 

 

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w tut. Ośrodku. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z tut. Ośrodkiem:

tel. 74 858 52 22, 74 856 94 31

numery  wewnętrzne:

 • pracownicy socjalni - 24, 28.
 • asystent rodziny - 27.
 • świadczenia rodzinne - 23.
 • księgowość - 22.
 • fax. 74 858 52 22

lub za pośrednictwem platformy ePUAP oraz adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przypominamy również, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosków elektronicznie prosimy o kontakt telefoniczny, uzgodnimy w indywidualny sposób możliwość złożenia wniosku.